The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsC.E. Papagianni, M.J. van der Meulen, M. Naeije, F. Lobbezoo
TitleOrale kinesiologie en levenskwaliteit
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume118
Year2011
Issue3
Pages145-147
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractIn een vergelijkend onderzoek werd de invloed van de mondgezondheid op de levenskwaliteit onderzocht van mensen met temporomandibulaire pijn, mensen met gebitsslijtage en mensen met volledige gebitsprothesen. Hierbij werd gebruikgemaakt van de Oral Health Impact Profile. Zowel de totaalscore als de scores op 4 van de 7 domeinen van de Oral Health Impact Profile waren significant hoger in de onderzoeksgroep met temporomandibulaire pijn dan in de onderzoeksgroepen met gebitsslijtage en volledige gebitsprothesen. Deze resultaten suggereren dat bij mensen met temporomandibulaire pijn de invloed van de mondgezondheid op de levenskwaliteit negatiever is dan bij mensen met gebitsslijtage en bij mensen met volledige gebitsprothesen. Deze uitkomst hangt waarschijnlijk sa
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker