The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsM.E. Schoonheim-Klein, M.K.A. van Selms, C.M.C. Volgenant, H.P. Wiegman, J.M. Vervoorn
TitleHet beoordelen van de klinische competenties van studenten tandheelkunde
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume119
Year2012
Issue6
Pages328-336
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractStudenten tandheelkunde worden tegenwoordig meer beoordeeld op de kwaliteit van hun verrichtingen (competentie) en minder op de kwantiteit. Om klinische competenties van studenten te toetsen kunnen in de preklinische fase van de opleiding objectieve gestructureerde toetsen, de zogeheten‘ bjective structured clinical examination’(OSCE), worden gebruikt. In de klinische fase zijn de overalltoets en de digitale portfolio ontwikkeld. Toetsen worden gebruikt om het leerproces van studenten te stimuleren en te beoordelen of studenten klaar zijn voor een volgende stap, daarnaast wordt door het toetsprogramma de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd. De resultaten van de laatste 5 overalltoetsen tonen de trend dat het aantal correcte antwoorden toeneemt naarmate de studie vordert. Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam voerde in 2010 een digitaal portfolio in, dat 1 jaar later werd geëvalueerd met behulp van een anonieme vragenlijst. De studenten beoordeelden het gebruik van de digitale portfolio in de kliniek als nuttig, maar tevens als tijdrovend.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker