The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsJ.J. de Soet, M.L. Laine
TitleGenetica en cariës
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume115
Year2008
Issue2
Pages78-82
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractCariës is een multifactoriële ziekte die primair wordt veroorzaakt door zuren. Deze zuren worden geproduceerd door bacteriën die suiker fermenteren. Het ontstaan en het verloop van cariës staan onder invloed van leefstijl- en omgevingsfactoren, maar ook de genetische eigenschappen van de gastheer kunnen een rol spelen. In de literatuur zijn, onder andere op basis van onderzoeken bij tweelingen, aanwijzingen te vinden voor genetische componenten van cariës en van sommige leefstijl- en omgevingsfactoren. Er zijn veel genetische componenten onderzocht die hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn. Met het ontrafelen van de DNA-samenstelling van het humane genoom is nu meer bekend over een aantal individuele genen in relatie tot cariës. Maar er is slechts zicht op het begin van het oplossen van deze puzzel, die uiteindelijk zal moeten leiden tot het beter begrijpen van de processen rondom cariës.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker