The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsA.M. Kuijpers-Jagtman, H. van Beek
TitleOrthodontie moet evidence-based zijn: stellingname
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume117
Year2010
Issue2
Pages70-71
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractVoorstander Anne Marie Kuijpers-Jagtman, afdeling Orthodontie en Orale Biologie, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen: ´Bij veel clinici bestaat helaas koudwatervrees voor EBO. Zij vrezen een soort kookboek-orthodontie, strak geprotocolleerd en met uitschakeling van de klinische ervaring van een bekwaam behandelaar´. Tegenstander Herman van Beek, afdeling Orthodontie, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam: ´In de orthodontie doet zich het probleem voor dat vrijwel elk systematisch literatuuronderzoek over een willekeurig onderwerp een onbevredigend resultaat oplevert´.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker