The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsH.J.A. Meijer, G.M. Raghoebar, R.J. Goené, G.A. van der Weijden
TitleComplicaties bij patiënten met orale implantaten: aanbevelingen voor periodiek preventief onderzoek
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume118
Year2011
Issue9
Pages431-437
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractDe orale implantologie is een zeer snel groeiend en dynamisch deelgebied van de mondzorg dat door een toenemend aantal zorgverleners wordt uitgeoefend. Ten behoeve van kwaliteitsbeheersing en -bewaking bestaat behoefte aan aanbevelingen voor nazorg. De nazorg kan worden verdeeld in zorg voor de periimplantaire weefsels en de prothetische constructies. De meest voorkomende complicaties, elk met hun eigen behandeling, zijn peri-implantaire mucositis, peri-implantitis, recessie van de periimplantaire weefsels, het losgaan of de fractuur van verankeringsonderdelen van overkappingsprothesen, afnemende pasvorm van overkappingsprothesen en het loskomen van de schroef waarmee een kroon op een implantaat of een implantaatopbouw is vastgezet. Door het verrichten van periodieke preventieve onderzoeken kunnen complicaties vroegtijdig worden ontdekt en behandeld.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker