The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuteursD.L. Gambon, H.S. Brand, E.C.I. Veerman
TitelRisico van erosie door dranken in schoolkantines
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Jaargang119
Jaar2012
Nummer1
Pagina's28-31
ISSN00282200
FaculteitACTA
SamenvattingConsumptie van zure voedingsmiddelen kan erosie van gebitselementen veroorzaken. Consumptie van deze voedingsmiddelen tijdens schooluren kan bijdragen aan het ontstaan van erosie. Om te onderzoeken in hoeverre kinderen op middelbare scholen bloot staan aan potentieel eroderende voedingsmiddelen werden 43 locaties van 37 verschillende scholen bezocht. In elke school werden alle aangeboden voedingsmiddelen geïnventariseerd en onderverdeeld in potentieel eroderend en niet-eroderend. Tevens werden leerlingenaantal, schooltype, openingstijden van de kantines en het aantal verkoopautomaten geregistreerd. In de schoolkantines bleek een groot assortiment voedingsmiddelen verkrijgbaar, waarvan een groot deel van de aangeboden dranken potentieel eroderend bleek (71,8 ± 12,9%). Het aantal voedingsmiddelen, het aantal verschillende dranken en het aantal potentieel eroderende dranken correleerden met het leerlingenaantal van de school, maar niet met het onderwijsniveau. Het aantal dranken en het aantal potentieel eroderende dranken correleerden met het aantal aanwezige verkoopautomaten en de openingsduur van de kantines.
Soort documentArtikel
Document finderUvA-Linker