The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuteursI.R. de Boer, D.R. Bakker, P.R. Wesselink, J.M. Vervoorn
TitelDe Simodont® in het onderwijs
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Jaargang119
Jaar2012
Nummer6
Pagina's294-300
ISSN00282200
FaculteitACTA
SamenvattingDe Simodont® is een virtuele leeromgeving voor tandheelkundestudenten die tot doel heeft de voorbereiding van studenten op de patiëntenbehandeling uit te breiden en te optimaliseren zodat de overgang in het onderwijs van prekliniek naar kliniek vloeiender verloopt. De Simodont® maakt het mogelijk om studenten realistische klinische problemen aan te bieden. Er kan daardoor uitgebreider geoefend worden dan in de prekliniek met fantoomhoofden. Ook biedt de Simodont® een veilige leeromgeving waarin ongelimiteerd fouten kunnen worden gemaakt zonder nadelige consequenties voor student en patiënt. De simulator en het lesmateriaal op de computer zijn gekoppeld, waardoor het mogelijk is theoretisch en praktisch onderwijs te integreren. Voor toepassing in de Simodont® zijn virtuele gebitselementen gecreëerd, met en zonder pathologie, om onbeperkt op te kunnen oefenen. De toekomstige mogelijkheden voor de Simodont® bieden veel perspectief voor het onderwijs aan studenten, voor bij- en nascholing en voor re-integratie van tandartsen.
Soort documentArtikel
Document finderUvA-Linker