The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsJ.C. Boverhoff, J.A. Baart
TitleParotitis epidemica, een meldingsplichtige ziekte
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume120
Year2013
Issue1
Pages22-26
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractVoor 3 patiënten die in korte tijd met een zwelling van 1 van de wangen waren geconfronteerd, werd de diagnose parotitis epidemica gesteld. Bij patiënten met een acuut ontstane zwelling van de wang moet eerst een odontogene oorzaak worden uitgesloten. Daarna kan een andere, niet-dentale oorzaak worden overwogen. Een acute en in omvang toenemende zwelling preauriculair berust veelal op een bacteriële ontsteking van de glandula parotidea, maar ook moet de mogelijkheidvan een virale parotitis epidemica worden overwogen. De veroorzaker is het bofvirus. Besmetting vindt plaats via aërogene verspreiding. Een vaccin tegen de ziekte maakt onderdeel uit van het bof-mazelen-rubella-vaccin van het Rijksvaccinatieprogramma. Sinds enkele jaren komen in Nederland kleinschalige epidemieën van parotitis epidemica voor onder hoofdzakelijk gevaccineerde jongvolwassenen. Voor het stellen van de diagnose is een keelslijm- en een bloedmonster nodig. Elk ziektegeval dient te worden gemeld aan de plaatselijke Gemeentelijke Gezondheidsdienst.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker