The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsP. Wetselaar, R.H. Kuijs, A.W.J. van Pelt, J. van der Zaag, J.F.M. Roeters, F. Lobbezoo
TitleOverwegingen bij de behandeling van gebitsslijtage
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume119
Year2012
Issue11
Pages549-553
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractAangezien gebitsslijtage (attritie, abrasie en erosie) een multifactori├źle oorzaak heeft, is de diagnostiek moeilijk, maar essentieel. Eerder is het zogeheten gebitsslijtagebeoordelingssysteem ge├»ntroduceerd dat een systematische diagnostiek mogelijk maakt. Het systeem bestaat uit modules die door de behandelaar, afhankelijk van het doel, kunnen worden gebruikt. Aan dit systeem zijn 2 nieuwe modules toegevoegd. De Therapiestartmodule kan worden gebruikt om te bepalen welke behandeloptie (counseling, monitoren, restauratieve behandeling) wordt gekozen. De Moeilijkheidsgraadmodule geeft de behandelaar aanwijzingen welke moeilijkheidsgraad een restauratieve behandeling met zich mee kan brengen.

De nieuw ontwikkelde modules zijn toe te passen bij het bepalen van de behandelkeuze voor gebitsslijtage en geven een aanduiding voor de moeilijkheidsgraad van de behandeling.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker