The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsA.C. Nieuwland, I. Vierhout, E.M.W. Eekhoff, I. van der Waal
TitleEen adolescente jongen met fibreuze dysplasie van het kaakbot
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume119
Year2012
Issue11
Pages541-545
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractEen 16-jarige jongen bleek na diagnostisch onderzoek met computertomografie en een skeletscan de monostotische verschijningsvorm van fibreuze dysplasie in de maxilla te hebben. De diagnose is bevestigd aan de hand van een botbiopt. Tijdens een periode van 8 jaar afwachtend beleid hebben zich geen tekenen van progressie van de afwijking voorgedaan. Fibreuze dysplasie is een enigszins onbegrepen, benigne botafwijking die overal in het skelet kan voorkomen. Om de diagnose met zekerheid te kunnen stellen, wordt over het algemeen geadviseerd een botbiopt te nemen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 verschijningsvormen: 1. monostotisch, 2. polyostotisch en 3. polyostotisch met endocriene problemen. In de meeste gevallen kan worden volstaan met een afwachtend beleid. Maligne ontaarding is uiterst zeldzaam en doet zich vrijwel uitsluitend voor bij de polyostotische verschijningsvorm.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker