The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsK.H. Karagozoglu, S.E.J. Eerenstein, I. van der Waal
TitleEen Afrikaanse man met een zwelling in de hals
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume119
Year2012
Issue1
Pages18-20
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractEen tandarts-algemeen practicus kan in de dagelijkse praktijk worden geconfronteerd met een patiënt met een zwelling in het hoofd-halsgebied. Er bestaat voor dergelijke zwellingen een uitgebreide differentiële diagnose. Dikwijls is de oorzaak 1 of meer vergrote lymfeklieren als gevolg van een bacteriële of virale infectie. Als een zwelling in het hoofd-halsgebied langere tijd bestaat – langer dan 4 weken – is vooral bij volwassenen de kans groot dat een dergelijke zwelling berust op een uitzaaiing van een maligniteit, zoals een mondholtecarcinoom. Naast lymfeklierzwellingen ten gevolge van maligniteiten worden steeds vaker ziektebeelden gezien die vroeger in Nederland zeldzamer waren, onder andere door de toename van het aantal mensen met een niet-westerse etnische achtergrond. Tuberculose is een dergelijk zeldzaam ziektebeeld, dat zich in de eerste plaats kan uiten in de vorm van een lymfeklierzwelling in het hoofd-halsgebied.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker