The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsA. de Jongh, C. de Baat, M. Horstman
TitlePsychosociale aspecten van halitose
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume119
Year2012
Issue9
Pages436-440
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractDoor gebruik te maken van een steekproef uit de Nederlandse bevolking werden enkele psychosociale aspecten van halitose onderzocht. De resultaten lieten zien dat bijna 90% van de mensen van 16 jaar en ouder met halitose te maken had. Veertig procent werd ten minste eenmaal per week met iemand met halitose geconfronteerd, mannen significant vaker dan vrouwen. Halitose werd door de respondenten gezien als een van de grootste ‘afknappers’ in het sociale verkeer. Naarmate de sociale afstand tot een persoon toeneemt, nam de kans af dat iemand met halitose hierop werd geattendeerd. Wanneer het om een onbekend persoon ging, was de kans nog slechts 7%. Gezien de mogelijke sociale gevolgen van halitose is het belangrijk dat tandartsen en mondhygiënisten patiënten attenderen op de aanwezigheid van halitose.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker