The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsD.L. Gambon, H.S. Brand, E.C.I. Veerman
TitleRisico van erosie door dranken in schoolkantines
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume119
Year2012
Issue1
Pages28-31
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractConsumptie van zure voedingsmiddelen kan erosie van gebitselementen veroorzaken. Consumptie van deze voedingsmiddelen tijdens schooluren kan bijdragen aan het ontstaan van erosie. Om te onderzoeken in hoeverre kinderen op middelbare scholen bloot staan aan potentieel eroderende voedingsmiddelen werden 43 locaties van 37 verschillende scholen bezocht. In elke school werden alle aangeboden voedingsmiddelen geïnventariseerd en onderverdeeld in potentieel eroderend en niet-eroderend. Tevens werden leerlingenaantal, schooltype, openingstijden van de kantines en het aantal verkoopautomaten geregistreerd. In de schoolkantines bleek een groot assortiment voedingsmiddelen verkrijgbaar, waarvan een groot deel van de aangeboden dranken potentieel eroderend bleek (71,8 ± 12,9%). Het aantal voedingsmiddelen, het aantal verschillende dranken en het aantal potentieel eroderende dranken correleerden met het leerlingenaantal van de school, maar niet met het onderwijsniveau. Het aantal dranken en het aantal potentieel eroderende dranken correleerden met het aantal aanwezige verkoopautomaten en de openingsduur van de kantines.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker