The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsL.D. de Bruyn, D.E. van Diermen, D. Wismeijer
TitleBeschouwingen over het gebruik van corticosteroïden in de dentoalveolaire chirurgie
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume119
Year2012
Issue9
Pages425-430
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractCorticosteroïden worden incidenteel gebruikt bij een dentoalveolaire chirurgische behandeling om eventuele nabezwaren te reduceren. Lichaamseigen corticosteroïden worden geproduceerd in de bijnierschors. Van de synthetische vormen van corticosteroïden is bekend dat ze een anti-inflammatoire werking hebben als ze worden toegediend in hogere doses dan de normale fysiologische hoeveelheid die het lichaam produceert. Eveneens is bekend dat ze een aantal bijwerkingen en contra-indicaties hebben. Toediening van corticosteroïden bij een dentoalveolaire chirurgische behandeling laat een reductie van oedeemvorming en pijn zien. Een groter risico op infectie na toediening is niet bekend en het risico op bijwerkingen is minimaal. Op basis van de literatuur kan niet worden aanbevolen bij een dentoalveolaire chirurgische behandeling standaard corticosteroïden toe te dienen.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker