The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsW.G. Brands, J.M. van der Ven, M.A.J. Eijkman
TitleTuchtcollege hekelt onterechte delegatie
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume119
Year2012
Issue10
Pages469-472
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractEen regionaal tuchtcollege heeft een tandarts veroordeeld omdat hij een daartoe niet-bevoegde zorgverlener voorbehouden handelingen heeft laten verrichten en die uitspraak vormde de aanleiding om enige toelichting te geven op de Nederlandse wetgeving. In Nederland wordt, meer dan in de meeste andere landen, aan niet-medici betrekkelijk veel ruimte gegeven voor het uitvoeren van tandheelkundige handelingen. Deze vrijheid kent echter haar grenzen en deze zijn vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Deze wet kent als centrale eis de bekwaamheid. Daarnaast maakt de wet op dit moment nog onderscheid tussen een groep zorgverleners die zelfstandig bevoegd zijn voorbehouden handelingen te verrichten (tandartsen), een groep zorgverleners die functioneel bevoegd zijn (mondhygiƫnisten) en groepen die onbevoegd zijn. Mits wordt voldaan aan de wettelijke eisen kunnen ook niet-bevoegden voorbehouden handelingen verrichten. In de toekomst zou dit systeem kunnen worden doorbroken, in die zin dat de eis van bevoegdheid komt te vervallen.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker