The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsH.S. Brand, J.G.A.M. de Visscher, J.H.G. Poorterman
TitleVerwijzing van patiënten met niet-odontogene mondaandoeningen naar een mond-, kaak- en aangezichtschirurg
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume119
Year2012
Issue5
Pages250-253
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractPatiënten met niet-odontogene mondaandoeningen kunnen naar een mond, kaak- en aangezichtschirurg worden verwezen door hun tandarts, hun huisarts of een medisch specialist. Bij de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van een medisch centrum werd bij 96 verwezen patiënten met een niet-odontogene mondaandoening onderzoek verricht naar de verwijzer van deze patiënten, de patiëntkenmerken en de aard en de locatie van de mondaandoening. Van de patiënten die regelmatig een tandarts bezochten, werd 53% door hun tandarts verwezen. Van de patiënten die onregelmatig een tandarts bezochten, werd 73% door hun huisarts verwezen. Er werd geen significante relatie gezien tussen de aard en de locatie van de niet-odontogene mondaandoeningen en de beroepsgroep van de verwijzer, met een uitzondering voor aandoeningen van de tong waarbij een medisch specialist relatief vaak als verwijzer optrad. Huisartsen verwezen relatief minder vaak voor afwijkingen van het palatum durum dan tandartsen.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker