The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorH.S. Brand
TitleTandheelkundestudenten en onderzoek
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume119
Year2012
Issue10
Pages459-
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractTandheelkundestudenten zijn tijdens hun studie zowel passief als actief betrokken bij het uitvoeren van onderzoek. Voor sommigen begint een actieve bijdrage aan de wetenschap zelfs al voor de feitelijke aanvang van de studie. Zo word ik zelf elk jaar benaderd door een aantal scholieren voor hulp bij hun profielwerkstuk voor het middelbaar onderwijs. In 2 gevallen was het profielwerkstuk van dusdanige kwaliteit dat de verzamelde onderzoeksgegevens konden worden verwerkt in een wetenschappelijke publicatie.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker