The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorH.S. Brand
TitleTandartsen moeten bij iedere patiënt het Europese Medisch Risico Registrerend Anamnesesysteem toepassen: nee
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume119
Year2012
Issue9
Pages409-
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractTegenstander: Henk Brand, afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en afdeling Parodontologie en Orale Biochemie, ACTA. De conclusie is dan ook dat de EMRRA voor het gestructureerd afnemen van een medische anamnese net zo geschikt is als vergelijkbare vragenlijsten. Het reduceren van patiënten tot een van de 4 ASA-categorieën is echter niet zinvol. Een tandarts dient immers ieder tandheelkundig behandelplan af te stemmen op de specifieke gezondheidskenmerken van de individuele patiënt.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker