The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsK.L. Weerheijm, C. van Loveren
TitleOverdenkingen bij de richtlijn: 'Hoe te handelen bij een verkleurde fissuur in de eerste blijvende molaar'
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume108
Year2001
Pages287-288
ISSN00282200
FacultyACTA
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker