The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsC.P. Bots, A. van Dalen, H.J.M. Cools
TitleLang leve de duurzame medische mondzorg
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume119
Year2012
Issue1
Pages13-16
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractDe huidige, optimistische prognose is dat pasgeborenen gemiddeld 100 jaar zullen worden. De toegenomen levensverwachting vraagt een hernieuwde visie op de langetermijndoelen voor de mondgezondheid. Het uitgangspunt zou een prospectief eindpunt kunnen zijn met een minimale orale functie die zou moeten worden bereikt in bijvoorbeeld het laatste levensjaar. De consequentie is dat adequate mondzorg voor ouderen al begint bij de jeugd. Keuzes zoals de extractie van premolaren om een orthodontische reden en de restauratiecyclus hebben een groot negatief effect op het bereiken van dit doel. De gemiddelde duurzaamheid van een restauratie of een prothetische constructie is doorgaans korter dan de levensverwachting van een patiƫnt. Aanbevolen wordt bij het indiceren van behandelingen prioriteit te geven aan het in stand houden van een minimale functionele dentitie tot op hoge leeftijd, in plaats van enkel te richten op de korte- en middellangetermijndoelen.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker