The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsR.H.B. Allard, J.J.M. Bruers, J.A. Baart
TitleHet indiceren van analgenetica in de mondzorg
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume119
Year2012
Issue7-8
Pages379-384
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractEen representatief onderzoek onder Nederlandse tandartsen en mond-, kaak- en aangezichtschirurgen toonde aan dat zij bijna allemaal analgetica indiceren. Van de tandartsen adviseerde 35% bij 1 of meerdere extracties een analgeticum te gebruiken. Van hen adviseerde 47% het analgeticum in te nemen voor de pijn begint. Bij vergelijkbare behandelingen indiceerde 89% van de mond-, kaak- en aangezichtschirurgen een analgeticum en 73% adviseerde preventief een analgeticum te gebruiken. Ook bij andere behandelingen adviseerden mond-, kaak- en aangezichtschirurgen vaker een analgeticum dan tandartsen. Tandartsen adviseerden meestal paracetamol en mond-, kaak- en aangezichtschirurgen meestal een ‘non-steroidal anti-inflammatory drug’. De meeste tandartsen en alle mond-, kaak- en aangezichtschirurgen vonden dat ze genoeg kennis hadden over bijwerkingen en interacties van analgetica. Een meerderheid gaf aan dat zij door middel van nascholing bij tijd en wijle op de hoogte wilden worden gehouden over analgesie.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker