The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorC. van Loveren
TitleKosteneffectiviteit en cariëspreventie
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume120
Year2013
Issue6
Pages291-
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractInteressant epidemiologisch onderzoek uit Australië (J Den Res 2008; 87: 69-72), waarin een cohort mensen vanaf de leeftijd van 5 tot 35 levensjaar werd gevolgd, toonde aan dat de populatie globaal kan worden ingedeeld in 3 groepen. Ongeveer 15% krijgt veel cariës, circa 40% een middelmatige hoeveelheid cariës en een ongeveer even groot gedeelte een geringe hoeveelheid cariës.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker