The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsL. Rademakers, R.C. Gorter
TitleVergrijzing en mondzorg in Nederland: een verkenning
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume115
Year2008
Issue10
Pages527-532
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractOm te onderzoeken welke initiatieven in Nederland worden genomen om in te spelen op de veranderende vraag naar mondzorg als gevolg van de vergrijzing, zijn 9 deskundigen op het gebied van de mondzorg voor ouderen geïnterviewd. De deskundigen zijn geselecteerd op hun gevarieerde expertise en betrokkenheid bij de geriatrische tandheelkunde. De geïnterviewden zijn unaniem van mening dat de behoefte aan mondzorg bij ouderen toeneemt. Landelijke initiatieven om mondzorg voor thuiswonende ouderen te verbeteren blijken nog beperkt. Deze situatie kan worden veranderd door onder meer de professionele thuiszorg bij de mondzorg voor ouderen te betrekken en door een regelmatige controle van ouderen, aangestuurd door een actieve opstelling van de huistandarts. Voor ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen bestaat geen landelijk beleid voor mondzorg. Wel worden initiatieven genomen om de mondzorg te verbeteren, maar deze initiatieven verschillen per instelling. De geïnterviewde deskundigen zijn van mening dat financiën, prioritering door de overheid en aanpassing van de Algemene wet bijzondere ziektekosten hierbij belangrijke knelpunten zijn.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker