The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsI.T.H.M. Maassen, J.E. Jacobs, A.J.M. Plasschaert, R.H.B. Allard, G. Schattenberg, S.R. Hilberink
TitleStopadvies aan rokende patiënten: haalbaar in de tandartspraktijk?
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume115
Year2008
Issue9
Pages460-465
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractRoken kan leiden tot parodontale aandoeningen en verhoogt de kans op mondkanker. De nationale ‘Richtlijn Behandeling Tabaksverslaving’ beveelt aan dat tandheelkundige zorgverleners alle rokende patiënten actief een stopadvies geven. In 12 tandartspraktijken werd onderzocht hoe deze richtlijn kan worden geïmplementeerd. De implementatiestrategie bevatte een centrale training voor het praktijkteam, een protocol voor een minimaal, kort stopadvies of voor een intensievere stopbegeleiding, een patiëntenfolder en herhaalde monitoring met terugkoppeling van het door patiënten ervaren adviesgedrag. Voorafgaand aan de training en 3 maanden later werden via vragenlijsten gegevens verzameld bij zorgverleners (n = 38) en bij een aselecte steekproef van rokende patiënten (n = 197). Een meerderheid van patiënten accepteerde een adviserende rol (95%) of een begeleidende rol (68%) van de tandarts. Na 3 maanden bleek het adviesgedrag van de tandheelkundige zorgverlener, zoals gerapporteerd door de patiënt, op alle onderdelen van de protocollen significant verbeterd.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker