The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorV. Everts
TitleProefschriften 25 jaar na dato 34. Collageenafbraak door fibroblasten en osteoclasten
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume120
Year2013
Issue4
Pages203-207
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractOmbouw van zachte en harde bindweefsels is essentieel voor het goed functioneren van een organisme en daarmee voor een goed functioneren van een gebitselement. Onderdeel van de ombouw is de afbraak die gemedieerd wordt door fibroblasten of osteoclasten. De wijze waarop de vernieuwingsprocessen van de ombouw precies plaatsvinden, was en is nog steeds ten dele, onbekend. Met het promotieonderzoek kon worden bewezen dat collagene fibrillen door fibroblasten worden opgenomen uit het omliggende weefsel en vervolgens in het lysosomale apparaat worden verteerd. Ook osteoclasten, het enige celtype dat in staat is gemineraliseerd bot af te breken, bleken in staat collageen op te nemen. Aangetoond werd dat intracellulair botcollageen in deze cellen kan worden gevonden bij patiƫnten die lijden aan de zeldzame ziekte pycnodysostosis, waarop geponeerd werd dat bij osteoclasten van pycnodysostosispatiƫnten de activiteit van een of meerdere eiwitafbrekende enzymen verminderd of afwezig was. De laatste 25 jaar zijn zeer grote sprongen gemaakt in de kennis over de processen die ten grondslag liggen aan de afbraak en de opbouw van bot.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker