The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsD.M. Deng, W. Crielaard
TitleMicrobiële genetica: nieuwe mogelijkheden voor preventie en behandeling van (orale) infecties
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume115
Year2008
Issue2
Pages93-99
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractMeer inzicht in de microbiële genetica van pathogene orale micro-organismen en een nieuw scala van moleculair genetische technieken hebben samen geleid tot andere strategieën in de ontwikkeling van antimicrobiële geneesmiddelen. In dit artikel wordt de belangrijke rol van de kennis van de microbiële genetica in het voorkomen en bestrijden van (orale) infectieziekten geïllustreerd. Na een aantal termen van het jargon te hebben geïntroduceerd, wordt de rol die de microbiële genetica speelt in de ‘target-based’ ontwikkeling van antimicrobiële geneesmiddelen ter preventie en behandeling van (orale) infecties besproken. Daarna wordt ook nog de impact van de microbiële genetica op vaccinontwikkeling en een aantal nog vooral experimentele preventiestrategieën behandeld.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker