The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsM. Dahan, M.F. Timmerman, A.J. van Winkelhoff, U. van der Velden
TitleBeroepsdifferentiatie in de tandheelkunde 19: Het effect van parodontale behandeling op de mate van de novo plaquevorming
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume115
Year2008
Issue7
Pages378-383
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractOm vast te stellen of de hoeveelheid bacteriën in het speeksel en de mate van parodontale ontsteking bij parodontitispatiënten bepalend zijn voor de snelheid van de novo plaquevorming werd door 23 patiënten met 10 ml steriel fysiologisch zout gespoeld. Vervolgens werden alle gebitselementen supragingivaal professioneel gereinigd, waarna de patiënten 24 uur geen enkele vorm van mondhygiëne mochten uitvoeren. Hierna werd er door de patiënten opnieuw gespoeld en werd de hoeveelheid de novo plaque opnieuw bepaald. Na 3 maanden werd deze behandeling herhaald. Zowel voor als na de behandeling werden de parodontale parameters geëvalueerd. Uit de resultaten bleek dat de hoeveelheid de novo plaque bij gezonde plekken minder was dan bij ontstoken plekken. Om de invloed van de aantallen bacteriën in het speeksel te bepalen, werd alleen gekeken naar de plaatsen die voor behandeling al gezond waren en dezelfde plaatsen na behandeling. Geconcludeerd werd dat de mate van parodontale ontsteking de belangrijkste parameter was voor de mate van de novo plaquevorming, maar dat de aantallen bacteriën in het speeksel eveneens een rol speelden.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker