The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsC.M. ten Bruggenkate, E.A.J.M. Schulten, S.A. Zijderveld
TitleChirurgische dilemma’s: de sinusbodemelevatie
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume115
Year2008
Issue12
Pages668-672
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractEen geringe verticale botdimensie in de bovenkaak vormt een beperking voor het plaatsen van implantaten. De sinusbodemelevatie is een behandeling waarbij het verticale botvolume toeneemt, zodat orale implantaten kunnen worden geplaatst. Het principe van deze chirurgische techniek is het prepareren van een luik in de laterale wand van de sinus maxillaris, dat met de sinusmucosa in craniale richting wordt opgeklapt. De ruimte onder dit luik wordt gevuld met een bottransplantaat. Transplantatie van autoloog bot is de standaard voor deze vorm van augmentatie, zij het dat hiervoor een tweede wond moet worden gemaakt. Onder bepaalde omstandigheden kan ook van een botsubstituut gebruik worden gemaakt, waarbij rekening moet worden gehouden met een langere genezingsfase. Indien voldoende bothoogte voorhanden is voor een goede primaire stabiliteit van het implantaat, kan een simultane implantatie worden uitgevoerd. Gezien de grote anatomische variëteit van het sinus maxillarisgebied is een goede kennis van de anatomie en een goede preoperatieve anamnese en diagnostiek van groot belang.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker