The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsA.J. van Wijk, S.P.K. Tan
TitlePatronen van ontbrekende gebitselementen. Een numerieke code om dentale agenesieën te beschrijven
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume116
Year2009
Pages63-67
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractAan het uitblijven van een normale gebitsontwikkeling met als gevolg 1 of meerdere ontbrekende gebitselementen, kan een genetische afwijking of een ontwikkelingsstoornis ten grondslag liggen. Voor genetisch onderzoek of bij het opmaken van een behandelplan is het van belang dat kan worden vastgesteld of bepaalde patronen van dentale agenesie vaker voorkomen dan andere. Er is een nieuwe methode waarmee unieke getallen worden toegekend aan bepaalde patronen van ontbrekende gebitselementen. Met behulp van het binaire getallenstelsel wordt de aanwezigheid of afwezigheid van gebitselementen weergegeven met een 0 of een 1, hetgeen resulteert in een bijpassend getal, de ‘tooth agenesis code’ (TAC). De methode heeft ten opzichte van bestaande beschrijvende methoden als voordeel dat het de data-analyse vereenvoudigt, kan bijdragen aan genetisch onderzoek naar de etiologie van dentale agenesie en onderzoekers in staat stelt om op ondubbelzinnige wijze de dentale fenotypen te beschrijven. Ook kan de methode worden gebruikt in andere gebieden van orale pathologie waarin patroonherkenning van toepassing is.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker