The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorP.F. van der Stelt
TitleRöntgendiagnostiek: tussen kijken en waarnemen
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume116
Year2009
Pages239-245
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractVanwege de rol die röntgenopnamen spelen voor de diagnostiek en de behandelplanning, is de kwaliteit van röntgenopnamen van cruciaal belang. Tegenwoordig geeft digitale radiologie een groot aantal nieuwe mogelijkheden, zoals optimalisatie van contrast en helderheid van de opname. Toch is het een gegeven dat ondanks de technologische vooruitgang, nog steeds niet elke afwijking wordt opgespoord en herkend. Het waarnemingsvermogen van de zorgverlener die de röntgenopname moet beoordelen, is in veel gevallen de beperkende factor. De vraag is hoe ernstig een onjuiste beoordeling van de aan- of afwezigheid van een röntgenologische afwijking is en wat een zorgverlener kan doen om de kans op fouten zo klein mogelijk te laten zijn. De beslissing tot het maken van een röntgenopname en de keuze van de juiste opnametechniek zijn daarbij cruciaal. Een zorgverlener kan diverse richtlijnen raadplegen die aangeven wat thans door de beroepsgroep als de meest aanbevolen werkwijze wordt beschouwd.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker