The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsA. de Jongh, J.M. Kieffer, T.K. Nelen
TitleReguliere mondzorg aan mensen met een verstandelijke beperking
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume116
Year2009
Pages131-135
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractHet College voor Zorgverzekeringen initieerde onderzoek naar het functioneren van de mondzorg aan mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van 2 onafhankelijke steekproeven, elk afkomstig uit een subpopulatie van mensen met een verstandelijke beperking in de leeftijdscategorie van 15-45 jaar: personen die altijd thuis hebben gewoond (n = 60) en personen die ooit geïnstitutionaliseerd zijn geweest en door decentralisatie buiten de instelling zijn gaan wonen (n = 52). Het tandartsbezoek was in beide steekproeven opmerkelijk frequent (95-100%) en er werden relatief weinig problemen met de dagelijkse gebitsverzorging geconstateerd. De AWBZ-regelgeving bleek echter voor veel ouders en verzorgers onduidelijk en bovendien werd er door 35% van de begeleiders getwijfeld aan de specifieke deskundigheid van de tandarts. Voor een oordeel over de invloed op de kwaliteit van de zorgverlening is een longitudinale beoordeling van de mondgezondheid noodzakelijk.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker