The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsA. de Jongh, S. Abkhezr, D.L.M. Broers
TitleEen dissociërende patiënt
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume116
Year2009
Pages427-431
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractEen casus wordt gepresenteerd van een 45-jarige vrouw die zich meldde bij de afdeling angstbegeleiding van een centrum voor bijzondere tandheelkunde. In eerste instantie leek de patiënte een extreme angst voor tandheelkundige behandelingen te hebben, maar het optreden van dissociaties deed vermoeden dat sprake was van een ernstige psychische stoornis, in dit geval een dissociatieve identiteitsstoornis. Het centrale kenmerk van deze bijzondere aandoening is een verstoring van de normale integratieve functies van identiteit, geheugen of bewustzijn. In dit soort gevallen is het raadzaam een psycholoog te consulteren en contact op te nemen met de verwijzende zorgverlener om na te gaan welke gevolgen de aandoening heeft voor informed consent, het zorgplan en de behandeling. Omdat het niet waarschijnlijk was dat de patiënte positief zou reageren op een specifieke behandelaanpak van haar angst voor tandheelkundige behandeling was behandeling onder algehele anesthesie de meest geschikte optie.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker