The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsM.A.J. Eijkman, C. de Baat
TitleRisico’s van de beroepsuitoefening in de mondzorg
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume116
Year2009
Pages223-226
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractRisico’s horen bij het verlenen van zorg en de bijbehorende logistiek. Tegenwoordig lijkt de gedachte te leven dat het verlenen van zorg risicoloos behoort te zijn. Zorgconsumenten lijken zich ook meer bewust te worden van de mogelijkheden hun ‘recht’ te halen en schadevergoedingen te eisen als de uitkomst van een geleverde zorg niet overeenkomt met de verwachte uitkomst. Belangrijke vragen daarbij zijn wat redelijk is, wat mensen mogen verwachten, wanneer er sprake is van een mislukking of verwijtbaar handelen en wanneer een negatief resultaat tot de normale risico’s behoort.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker