The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsH.S. Brand, A.H. te Veldhuis, J.A. Baart
TitleOngewenste neveneffecten van lokale anesthesie
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume116
Year2009
Pages235-238
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractLokale anesthetica worden in de tandheelkunde frequent toegepast. Aangezien weinig gegevens bekend zijn over de incidentie van complicaties na toediening van lokale anesthesie, werd een prospectief onderzoek verricht onder een groep van 219 patiënten. Complicaties die het meest frequent werden waargenomen waren insufficiënte anesthesie (17%) en positieve aspiratie (3%). Pijn tijdens injecteren, parese van de nervus facialis, lokale bleekheid (´blanching´), hematoom en vasovagale collaps werden als afzonderlijke complicatie bij minder dan 1% van de patiënten waargenomen. De resultaten suggereerden dat toediening van een lokaal anestheticum geassocieerd is met een kleine kans op ongewenste neveneffecten en dat deze ongewenste neveneffecten meestal lokale complicaties betreffen met een beperkte omvang en ernst.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker