The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsJ.A. Baart, B.T. Groenewegen, M.A. Verloop
TitleRelatie tussen mesiodens en standafwijkingen, diastemen en eruptiestoornissen van frontelementen
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume116
Year2009
Pages399-402
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractEen mesiodens wordt vaak bij toeval tijdens een röntgenonderzoek ontdekt. Soms wordt een mesiodens röntgenologisch gediagnosticeerd bij een klinisch waargenomen centraal diasteem en een eruptiestoornis of een rotatie van een centrale incisief. In een retrospectief onderzoek is bij een groep van 162 jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een mesiodens nagegaan welke de frequenties van standafwijkingen, diastemen en eruptiestoornissen van frontelementen in de bovenkaak waren. Bij 72% van deze groep werden 1 of meer van deze afwijkingen geconstateerd. Verwijdering van een mesiodens bij jonge kinderen leidt meestal tot spontaan herstel van de afwijkingen. Vroege diagnostiek en behandeling zijn daarom belangrijk.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker