The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsP.F.J. Schulte, H.S. Brand
TitleBipolaire stoornissen en mondgezondheid
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume117
Year2010
Pages493-499
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractDe bipolaire stoornis is een stemmingsstoornis die wordt gekenmerkt door het recidiverende optreden van manische, depressieve en gemengde episoden met daartussen kortere of langere, relatief symptoomvrije perioden. In Nederland is de prevalentie 1,9%. Bij de behandeling wordt meestal een combinatie van psycho-educatie, zelfmanagement en farmacotherapie toegepast. Zowel de bipolaire stoornis als de toegepaste medicatie heeft negatieve effecten op de mondgezondheid. Patiënten hebben onder andere een groter risico op cariës, xerostomie, smaakafwijkingen en bruxisme. Uitgebreide instructie van de patiënt in mondverzorging, ondersteund door frequente professionele mondzorg, is daarom essentieel. Gezien de mogelijke interacties tussen geneesmiddelen dient de mondzorgverlener ‘non-steroid anti-inflammatory drugs’ alleen in overleg met de behandelende psychiater voor te schrijven.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker