The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsD.L.M. Broers, W.G. Brands, A. de Jongh, D.L. Willems
TitlePatiënten met ongewone extractiewensen 1. Professionele standaard versus autonomie van patiënten
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume117
Year2010
Issue10
Pages485-488
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractMondige patiënten zullen in de toekomst sneller met hun eigen indicaties komen. Hierdoor worden tandartsen vaker geconfronteerd met soms ongewone wensen van patiënten. Een ingrijpende wens van een patiënt is het verwijderen van (alle) gebitselementen. De vraag die in dit artikel centraal staat is hoe te handelen bij een dergelijk verzoek. Geconcludeerd wordt dat de autonomie van een patiënt wordt begrensd door de professionele standaard van tandartsen en het vermogen van een patiënt om zijn belangen op redelijke wijze te kunnen behartigen.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker