The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsA.H. te Veldhuis, F. Lobbezoo, E.C. te Veldhuis, M. Naeije, M.K.A. van Selms
TitleSynoviale chondromatose van het temporomandibulaire gewricht: een systematisch literatuuronderzoek naar de kenmerken
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume118
Year2011
Issue9
Pages421-426
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractSynoviale chondromatose van het temporomandibulaire gewricht is een zeldzaam voorkomende aandoening. Een systematisch literatuuronderzoek is uitgevoerd om de demografische, etiologische, röntgenologische en klinische kenmerken in kaart te brengen. De zoekprocedure resulteerde in 191 casusbeschrijvingen, waarin de gemiddelde leeftijd van deze patiënten 47 jaar was. De aandoening is vaker beschreven van vrouwen dan van mannen. Afgezien van zwelling leken de meest gerapporteerde klinische kenmerken op die van temporomandibulaire disfunctie. Op röntgenopnamen waren vaak abnormaliteiten zichtbaar. Er waren onvoldoende aanwijzingen dat trauma en/of reumatoïde artritis een oorzakelijke rol speelden. Gezien de overeenkomsten met temporomandibulaire disfunctie dient synoviale chondromatose te worden overwogen bij de differentiële diagnostiek van patiënten met temporomandibulaire disfunctieklachten.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker