The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsE.C.I. Veerman, M.J. Oudhoff, H.S. Brand
TitleSpeeksel en wondgenezing
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume118
Year2011
Issue5
Pages253-256
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractDe orale mucosa staat voortdurend bloot aan mechanische krachten waardoor beschadigingen kunnen ontstaan. Speeksel draagt op verschillende wijzen bij aan het herstel van deze verwondingen. Zo zorgt speeksel voor een vochtig milieu waarin ontstekingscellen beter kunnen functioneren. De laatste jaren is gebleken dat speeksel ook een groot aantal eiwitten bevat die een rol spelen bij de wondgenezing. Speeksel bevat groeifactoren, in het bijzonder Epidermal Growth Factor, die de proliferatie van epitheelcellen bevorderen. Trefoil factor 3 en histatine bevorderen eveneens het proces van wondsluiting. Het belang van Secretory Leukocyte Protease Inhibitor blijkt uit het feit dat bij afwezigheid van dit speekseleiwit de orale wondgenezing sterk is vertraagd. De kennis over deze speekseleiwitten opent de weg naar ontwikkeling van nieuwe wondgenezende geneesmiddelen.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker