The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxgeneeskunde"

101 to 110 of 927
1 ... 81   91   101   111   121 ... 181 ... 271 ... 361 ... 461 ... 551 ... 641 ... 741 ... 831 ... 921

101   Article: Gunstige korte termijneffecten van een multidisciplinaire gedragstherapeutische groepsbehandeling voor kinderen met overgewicht of obesitas [Ingezonden]
E.L.T. van den Akker, M. Groen, R.W. Trijsburg in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 149 (2005), p. 1969-1969
102   Article: Weinig veranderingen in kwaliteit van sociaal-medische begeleiding en tevredenheid bij patiënten met arbeidsverzuim, na samenwerkingsprojecten voor huis- en bedrijfsartsen
R.J. van Amstel, J.R. Anema, K. Jettinghoff, J.H.A.M. Verbeek, A.P. Nauta, D.J. van Putten in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 149 (2005), p. 2407-2412
103   Article: De standaard 'Miskraam' (tweede herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de gynaecologie [commentaar]
W.M. Ankum in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 149 (2005), p. 281-
104   Article: Pathofysiologie en behandeling van sikkelcelziekte
E.J. van Beers, M. Peters, B.J. Biemond in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 149 (2005), p. 1144-1149
105   Article: Laparoscopische resectie van colorectale tumoren
W.A. Bemelman, D.J. Gouma in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 149 (2005), p. 2148-2152
106   Article: Defecatiestoornissen bij kinderen: behandeld met colonspoeling via een appendicostoma
M.M. van den Berg, B.P. Geerdes, H.A. Heij, M.A. Benninga in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 149 (2005), p. 418-422
107   Article: Een 8 maanden oude jongen met een pyomyositis van de M. quadriceps femoris volgend op een pneumokokkenmeningitis
R.P. Berg, A.M.J.B. Smets, D.K. Bosman, P.P. Besselaar in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 149 (2005), p. 2228-2231
108   Article: Chlamydia trachomatis-infecties in 4 regio's in Nederland: resultaten van een bevolkingsonderzoek via GGD en implicaties voor screening
J.E.A.M. van Bergen, H.M. Götz, J.H. Richardus, C.J.P.A. Hoebe, J. Broer, A.J.J. Coenen in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 149 (2005), p. 2167-2173
109  download 48403 Article: Hersenzenuwuitval door vroege syfilitische meningitis: terugkeer van een vooroorlogs ziektebeeld
F.A.A. Blok, J. de Gans, L.J. Schot, J.R. Mekkes, H.J.C. de Vries in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 149 (2005), p. 1636-1640
110   Article: Cannabinoïdhyperemesis met als bijzonder verschijnsel dwangmatig warm baden
G.E.E. Boeckxstaens in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 149 (2005), p. 1468-1471