The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: journal id: "mediaforum"

AuteursT. McGonagle, K. de Beer
TitelA brave new media world? Een kritische blik op het nieuwe mediabeleid van de Raad van Europa
TijdschriftMediaforum
Jaargang22
Jaar2010
Nummer5
Pagina's146-156
ISSN09245057
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
Instituut/afd.FdR: Instituut voor Informatierecht (IViR)
SamenvattingIn 2009 werd in Reykjavik het eerste Europese ministerieel congres met betrekking
tot ‘media en nieuwe communicatiediensten’ gehouden. Tijdens het congres
is het beleid van de Raad van Europa inzake media en internet voor de
komende jaren uiteengezet. Eerdere Europese ministeriële congressen hebben
een directe impact gehad op de normatieve output van de Raad. Deze bijdrage
evalueert de toegevoegde waarde van de teksten die aangenomen waren
tijdens het Reykjavik Congres ten opzichte van eerdere Europese ministeriële
congressen en de bestaande normatieve standaarden van de Raad van Europa
met betrekking tot vrijheid van meningsuiting en mediavrijheden. De analyse en
evaluatie van de Reykjavikteksten worden gedaan aan de hand van vijf thema’s:
privacy, het beschermen van de jeugd, antiterrorismewetgeving, internetregulering
en cruciale internethulpbronnen, en public service media en pluriformiteit.
Soort documentArtikel
Document finderUvA-Linker