The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "mediaforum"

AuthorA. Nieuwenhuis
TitleSteun aan de pers: permanent in ontwikkeling?
JournalMediaforum
Volume21
Year2009
Issue3
Pages78-86
ISSN09245057
FacultyFaculty of Law
Institute/dept.FdR: Instituut voor Informatierecht (IViR)
AbstractDe pers heeft het moeilijk, onder meer met het verwerven van een gezonde positie op internet. Mede daarom staat de overheidssteun aan de pers ter discussie. In deze bijdrage wordt eerst de ontwikkeling van de steunverlening aan de pers beschreven. Vervolgens worden de mogelijkheden van steunverlening onderzocht in het licht van het grondrecht op persvrijheid. Het artikel sluit af met een aantal opties voor steunverlening in de toekomst.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker