The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "mediaforum"

AuthorL.F. Asscher
TitleEen zorg voor de nieuwe Grondwetscommissie
JournalMediaforum
Volume2
Year1999
Pages41-
ISSN09245057
FacultyFaculty of Law
Institute/dept.FdR: Instituut voor Informatierecht (IViR)
KeywordsVrijheid van meningsuiting; Grondwet
AbstractIn hoeverre moet een zorgplicht van de overheid met betrekking tot toegang en pluriformiteit worden opgenomen in een nieuwe communicatieparagraaf? Misschien is het nodig om de strijd tegen de Amerikaanse culturele hegemonie, het zogenoemde 'Disney effect', in onze Grondwet vast te leggen. Anderzijds vormt het vastleggen van een dergelijke overheidstaak wellicht een beperking van de uitingsvrijheid. Was het grondrecht niet juist bedoeld om ons te vrijwaren van een overheid die voor ons bepaalt welke informatie er geuit en ontvangen kan worden? In dit commentaar wordt stelling genomen over de wenselijkheid van dergelijke grondwettelijke normen.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker