The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "mediaforum"

AuthorW. Hins
TitleMediaforum 2013, 1, (no. 39315/06: De Telegraaf e.a/Nederland)
JournalMediaforum
Volume1
Book/source titleno. 39315/06: De Telegraaf e.a/Nederland
Year2013
Pages25-30
ISSN09245057
CourtEHRM
FacultyFaculty of Law
Institute/dept.FdR: Instituut voor Informatierecht (IViR)
AbstractOp 25 maart en 11 juli 2008 wees de Hoge Raad twee arresten waarin het recht op journalistieke bronbescherming centraal stond. In beide zaken werd Uitgeversmaatschappij De Telegraaf BV - later omgedoopt in Telegraaf Media Nederland Landelijke Media BV - geheel of grotendeels in het ongelijk gesteld.

De klacht in Straatsburg wordt ingediend door De Telegraaf, Joost de Haas, Bart Mos, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Zij voeren aan dat Nederland de artikelen 10 en 8 EVRM heeft geschonden. Op 18 mei 2010 beslist het Europese Hof dat de NVJ en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren niet ontvankelijk zijn, omdat deze verenigingen niet zelf zijn getroffen door de maatregelen. Een beslissing over de ontvankelijkheid van de overige drie partijen wordt aangehouden tot de hoofdzaak. In onderstaand arrest blijken op dat punt geen problemen. Het Hof gaat eerst in op de bijzondere bevoegdheden van de AIVD (HR 11 juli 2008) en daarna op de inbeslagneming van originele documenten met mogelijke vingerafdrukken (HR 25 maart 2008).
Document typeAnnotation
Download
Document finderUvA-Linker