The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "economischstatistischexberichten"

AuthorsC.D.A. Berden, L. Kok
TitleEffect kinderopvangtoeslag op arbeidsparticipatie van moeders
JournalEconomisch-Statistische Berichten
Volume95
Year2010
Issue4590
Pages461-462
ISSN00130583
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractAls gevolg van de invoering van de Wet kinderopvang zijn de kinderopvangkosten voor ouders in 2008 gehalveerd ten opzichte van 2004. Dit heeft geleid tot een stijging van het
arbeidsaanbod van moeders van vijf procent. Het opheffen van de restricties op het aanbod van buitenschoolse opvang heeft een urenstijging van het arbeidsaanbod van moeders
teweeggebracht van ongeveer negen procent.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker