The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "economischstatistischexberichten"

AuthorsJ. de Haan, A. Joseph, S.J. Vos, J-W. Wijckmans
TitleDe impact van Solvency II-regels op pensioenfondsen
JournalEconomisch-Statistische Berichten
Volume97
Year2012
Issue4629
Pages117-120
ISSN00130583
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractHet onverkort overnemen van de kwantitatieve eisen van het Europese toezichtregime voor verzekeraars – Solvency II – op pensioenfondsen leidt tot verhoging van de vereiste buffers en een
hogere waarde van de pensioenverplichtingen. In combinatie met kortere hersteltermijnen zal dit leiden tot substantiële verlagingvan de huidige pensioenaanspraken. Bovendien bevat het toepassen
van Solvency II een sterke stimulans tot een defensiever beleggingsbeleid, ten koste van koopkracht van pensioendeelnemers.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker