The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

UvA - 2002

41 to 50 of 77
1   11   21   31   41   51   61   71

41   Article: The effect of interaction in acquiring the grammar of a second language.
F. Kuiken in: International Journal of Educational Research 0883-0355, Vol. 37 (2002), p. 343-358
42   Article: Rediscovery and mitochondrial relationships of the dendrobatid frog Colosthetus humilis suggest parallel colonization of the Venezuelan Andes by poison frogs
E. La Marca, M. Vences, S. Lotters in: Studies on Neotropical Fauna and Environment, Vol. 37 (2002), p. 233-240
43   Book: Decentralisatie en de waarborgfunctie van het arbeidsrecht
H.A.M. van Lieshout, A.E.R. Bos, R.H. van het Kaar (2002), 130 p.
44  download 63666 Dissertation: Kiem van maatschappelijke verandering : verspreiding van zonnecelsystemen in de woningbouw met behulp van pilotprojecten
B.C. van Mierlo (2002), p. 335
45   Book: DDR-Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung Ostdeutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer totungsverbrechen. Band 1. Die Verfahren Nr 1001-1030 der Jahre 1975-1990
D.W. de Mildt, C.F. Ruter (2002), 758 p.
46   Book: DDR-Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung Ostdeutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer totungsverbrechen. Band 2. Die Verfahren Nr 1031-1061 der Jahre 1965-1974
D.W. de Mildt, C.F. Ruter (2002), 769 p.
47   Article: 13 de jaarverslag van de schelpenwerkgroep Delfzijl
R.G. Moolenbeek in: Spirula Newsletter, Vol. 326 (2002), p. 1-46
48   Article: 13de jaarverslag van de schelpenwerkgroep Delfzijl
R.G. Moolenbeek in: Spirula Newsletter, Vol. 326 (2002), p. 46-46
49   Article: The Nemrud Da? Project: First Interim Report
E.M. Moormann, M.J. Versluys in: BABesch, Vol. 77 (2002), p. 73-111
50  download 64841 Dissertation: Paying the medical specialist: the eternal puzzle : experiments in the Netherlands
E. Mot (2002), p. 270