The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2011

241 to 250 of 898
1 ... 81 ... 171 ... 221   231   241   251   261 ... 351 ... 441 ... 531 ... 621 ... 711 ... 801 ... 891

241  download 364642 Article: Telecommunicatie
N. van Eijk, D. Stevens in: Computerrecht, Vol. 2011 (2011), p. 359-361
242  download 465895 Article: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi KwartaalSignaal, Vol. 119 (2011), p. 6688-6689
243  download 465897 Article: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi KwartaalSignaal, Vol. 121 (2011), p. 6813-6814
244  download 465894 Article: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi KwartaalSignaal, Vol. 118 (2011), p. 6621-6622
245   Article: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi KwartaalSignaal, Vol. 120 (2011), p. 6749-6750
246  download 483823 Chapter: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Handboek consumentenrecht: een overzicht van de rechtspositie van de consument. - 3e dr. (2011), p. 357-369
247   Annotation: TvC 2011, , (gevoegde zaken C-317/08, C-318/08, C-319/08: Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA e.a.)
N.A.N.M. van Eijk in: Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, Vol. 1, gevoegde zaken C-317/08, C-318/08, C-319/08: Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA e.a. (2011), p. 21-25
248   Chapter: Verdeling van radiofrequenties
N.A.N.M. van Eijk, A.W. Hins in: Schaarse publieke rechten (2011), p. 45-70
249   Article: Rethinking solidarity in the EU, from fact to social contract: editorial
W.T. Eijsbouts, D. Nederlof in: European Constitutional Law Review, Vol. 7 (2011), p. 169-172
250   Book editorial: Common consolidated corporate tax base (CCCTB)
J.A.R. van Eijsden, J.L. van de Streek, S.A.W.J. Strik (2011), p. XII, 266