The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2011

211 to 220 of 779
1 ... 71 ... 151 ... 191   201   211   221   231 ... 311 ... 381 ... 461 ... 541 ... 621 ... 701 ... 771

211  download 465894 Article: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi KwartaalSignaal, Vol. 118 (2011), p. 6621-6622
212   Article: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Ars Aequi KwartaalSignaal, Vol. 120 (2011), p. 6749-6750
213  download 483823 Chapter: Telecommunicatierecht
N.A.N.M. van Eijk in: Handboek consumentenrecht: een overzicht van de rechtspositie van de consument. - 3e dr. (2011), p. 357-369
214   Annotation: TvC 2011, , (gevoegde zaken C-317/08, C-318/08, C-319/08: Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA e.a.)
N.A.N.M. van Eijk in: Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, Vol. 1, gevoegde zaken C-317/08, C-318/08, C-319/08: Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA e.a. (2011), p. 21-25
215   Chapter: Verdeling van radiofrequenties
N.A.N.M. van Eijk, A.W. Hins in: Schaarse publieke rechten (2011), p. 45-70
216   Article: Rethinking solidarity in the EU, from fact to social contract: editorial
W.T. Eijsbouts, D. Nederlof in: European Constitutional Law Review, Vol. 7 (2011), p. 169-172
217   Article: Vastgoed in de winstsfeer: inkomstenbelasting
J.L. Elink Schuurman, H. Vermeulen in: PropertyNL taxspecial, Vol. 2011 (2011), p. 195-252
218   Article: Vastgoed in de winstsfeer: vennootschapsbelasting
J.L. Elink Schuurman, H. Vermeulen in: PropertyNL taxspecial, Vol. 2011 (2011), p. 253-286
219  download 484557 Article: Public agility and change in a network environment
T. van Engers, A. Boer in: eJournal of eDemocracy & Open Government, Vol. 3 (2011), p. 99-117
220  download 346507 Chapter: Schadevergoeding na arbeidsongeval en beroepsziekte
W. Eshuis in: Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht: liber amicorum voor prof. mr. J. Riphagen (2011), p. 117-133