The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2011

61 to 70 of 876
1 ... 41   51   61   71   81 ... 171 ... 261 ... 341 ... 431 ... 521 ... 611 ... 691 ... 781 ... 871

61   Book review: 
J. Besamusca in: CLR News, Vol. 2011 (2011), p. 87-91 , The precariat: the new dangerous class
62   Article: De kloof tussen insiders en outsiders groeit: hervorm de arbeidsmarkt
J. Besamusca, J. Cremers in: Socialisme en Democratie, Vol. 68 (2011), p. 98-104
63  download 214325 Dissertation: Law, practice and convention in the constitution of the European Union
T.W.B. Beukers (2011), p. 419
64   Article: Barriers and enablers in the implementation of a provider-based intervention to stimulate culturally appropriate hypertension education
E.J.A.J. Beune, J.A. Haafkens, P.J.E. Bindels in: Patient Education and Counseling, Vol. 82 (2011), p. 74-80
65   Article: Brussels Memorandum of Understanding inzake digitalisering en online beschikbaarstelling van out-of-commerce boeken en tijdschriften
A.C. Beunen, L. Guibault in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 2011 (2011), p. 221-228
66   Chapter: Een Nederlands rijbewijs halen in 3 stappen: een speelse reis door twee federale stelsels en de ruimte ertussen
J. Bierbach in: De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts (2011), p. 29-40
67   Article: Auswirkungen der Wirtschaftskrise in Deutschland und den Niederlanden aus Sicht der Beschäftigten
R. Bispinck, H. Dribbusch, F. Öz, K. Tijdens, M. van Klaveren in: WSI-Mitteilungen, Vol. 64 (2011), p. 83-90
68  download 526841 Inaugural lecture: Vormen verzuimd tijdens het politieverhoor
T. Blom (2011), p. 32
69   Chapter: A problem solving model for regulatory policy making
A. Boer, T. van Engers, G. Sileno in: Proceedings of the Workshop on Modelling Policy-making (MPM 2011) in conjunction with The 24th International Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2011), December 14, 2011, University of Vienna, Vienna, Austria (2011), p. 5-10
70   Chapter: Diagnosis of multi-agent systems and its application to public administration
A. Boer, T. van Engers in: Business Information Systems workshops: BIS 2011 International Workshops and BPSC International Conference, Poznań, Poland, June 15-17, 2011: revised papers (2011), p. 258-269